Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby

Generalforsamling

Forsiden Bestyrelsen Love og servitutter Generalforsamling Vejplanen Service Genveje

Generalforsamlingen

Den årlige generalforsamling afholdes normalt i april måned.

Hvis et medlem er forhindret i at møde op på generalforsamlingen, kan stemmeretten overgives til en stedfortræder. Stedfortræderen skal da være forsynet med en skriftlig fuldmagt.

Der findes en skabelon for fuldmagt her


GF 2021 afholdes
mandag den 6. september 2021 kl. 19.00
Grøndal Multicenter, mødelokale 1, Hvidkildevej 64, 2400 København NV

Tidligere generalforsamlinger

GF 2020
GF 2019
GF 2018
GF 2017
Ekstraordinær
GF 2017
GF 2016
GF 2015
GF 2014
GF 2013
GF 2012
GF 2011
GF 2010
Indkaldelse 2010 (pdf-fil, 78 kB)
Beretning vedr 2009 (pdf-fil, 90 kB)
Regnskabs udkast 2009 (pdf-fil, 27 kB)
Forslag til budget 2010 (pdf-fil, 14 kB)
Referat af ordinær generalforsamling (pdf-fil, 280 kB)
GF 2009
GF 2008
GF 2007
Beretning vedr 2006 (pdf-fil, 128 kB)

Referat af ordinær generalforsamling (pdf-fil, 172 kB)

GF 2006
Beretning vedr 2005
(pdf-fil, 120 kB)

Referat af ordinær generalforsamling (pdf-fil, 100 kB)

GF 2005
GF 2004
GF 2003

Udover generalforsamlingen kan det være nødvendigt at afholde andre møder; referater heraf vil også kunne findes på denne side.

RTF-filen (Rich Text Format) kan læses og udskrives ved hjælp af et tekstbehandlingsprogram.

PDF-filen (Portabel Document Format) kan ofte læses og udskrives direkte fra browseren. Dette kræver dog at Adobe Acrobat Reader er installeret (minimum version 4). En gratis version af Acrobat Reader kan hentes på www.adobe.com

Senest ændret: 25. August 2021