Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby

Genveje

Forsiden Bestyrelsen Love og servitutter Generalforsamling Vejplanen Service Nyhedsbrev Historie Genveje

Hegnsloven - oplysninger om Hegnsloven .

Fortove - oplysninger om hvordan dit fortov skal vedligeholdes, finder du hos Københavns Kommune • Vej og Park og du

Snerydning og renholdelse - reglerne for renholdelse, især snerydning findes også hos Københavns Kommune • Vej og Park . Der er således regler for hvor meget hækken må fylde, ukrudtsfjernelse og lignende, og Vej og Park gennemfører regelmæssigt tilsyn med vejene og kan give den enkelte grundejer påbud i tilfælde af misligholdelse. Vejvedligeholdelsen er også en del af grundejerens forpligtelser, men den sørger Grundejerforeningen for.

Københavns Kommune - på kommunens hjemmeside kan du finde stort set alt relevant materiale vedr kommunen.

Parkeringsregler kan findes hos Københavns Kommune.
Bemærk især at det i Københavns Kommune iht Politidirektørens parkeringsbekendtgørelse §3 ikke er tilladt, hverken helt eller delvist at parkere på fortovet.

Politivedtægten for Københavns Kommune kan du findehos Københavns Politi.

Sidst ændret: 16. februar 2010