Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby

Servicefunktioner og oplysninger

Forsiden Bestyrelsen Love og servitutter Generalforsamling Vejplanen Service Nyhedsbrev Historie Genveje

Servicefunktioner

Havetromle: Foreningens havetromle er forsvundet - kan derfor ikke lånes mere. Bestyrelsen har ikke planer om at anskaffe en ny.

Kloaksplit: Foreningens 20 m lange kloaksplit opbevares hos formanden. Oprensning af kloakledning påhviler ejeren, mens rensning af hovedleding i vej henhører under kommunen.

Rotter, lugt-, røg- eller støjgener: Ved observation af rotter eller klager over lugt-, røg- eller støjgener rettes henvendelse til Københavns Kommune - Miljøkontrollen.

Haveaffald i max 1,2 m lange og 50 cm brede bundter, i papirsække eller i haveaffaldsbeholderen, afhentes af R98 i perioden 15. marts til 15. november. Storskrald, pap og miljøfarligt affald afhentes fire gange om året. Papiraffaldsbeholderen afhentes seks gange årligt.
Bemærk at der skelnes mellem haveaffald og storskrald. Haveaffald og storskrald må ikke anbringes på fortovet tidligere end dagen før afhentning.
Afhentningsdatoerne for haveaffald, papiraffald og storskrald mm. på Københavns Kommune - Borger - Miljø.
Kildesorteret affald kan afleveres på genbrugspladser, fx:
Kulbanevej 4, (Valby), åben hverdage 10-18, lørdag, søndag og helligdage 10-17.
Gladsaxe genbrugsstation, Turbinevej 10 (Herlev), åben alle dage 9-18.

Andre genbrugsstationer i Københavns Kommune.

Afbrænding af affald må ikke finde sted.

Klager over mangelfuld dagrenovation rettes til Københavns Kommune.

Sidst ændret: 04. juli 2012