Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby

Vejgenopretningsplan 2000-2017

Forsiden Bestyrelsen Love og servitutter Generalforsamling Vejplanen Service Nyhedsbrev Historie Genveje

Vejgenopretningsplanen: Den almindelige vedligeholdese af fortovene (ukrudtsfjerning etc) er den enkelte grundejers ansvar, mens kørebanen hører under grundejerforeningen. For at sørge for at vejene generelt har en god standard, og derfor vil være lette at vedligeholde, blev en detaljeret plan (pdf-fil, 16 kB)for opretning og vedligeholdelse af foreningens veje vedtaget på generalforsamlingen i 2000. Forudsætningen for planen er at fortove forventes at holde i 60 år mens kørebaner har en forventet holdbarhed på 15 år.

Revideret vejplan: Ved generalforsamlingen i 2005 blev en revideret vejplan gældende til år 2017 vedtaget ( pdf-fil -16 kB). Planen ses nedenfor..

Da den reviderede vejplan ikke, bl.a. pga. "vejbumpsagen", ikke er fulgt slavisk, har bestyrelsen justeret planen, under hensynsagen til den oprindelige rækkefølge. Den justerede plan kan ses her ( pdf-fil)

Tilsyn: Bestyrelsen gennemfører også regelmæssige tilsyn, dels med kørebanen dels med fortove, og sørger for at eventuelle problemer bliver løbende afhjulpet, enten ved at få udført reparationer af kørebanen, eller ved at give den enkelte grundejer en henstilling i tilfælde at at problemet er fortovet.

Københavns Kommune • Vej og Park gennemfører regelmæssigt tilsyn med vejene og kan give den enkelte grundejer påbud i tilfælde af misligholdelse

Brønshøjgaards Haveby - revideret vejgenopretningsplan 2000-2017
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fortove (alle beløb er i 1.000 kr.). De blå felter angiver hvornår arbejdet skulle have været udført iht den oprindelige plan fra år 2000.
Gaunøvej :
Brønshøjvej - Beldringev. (syd)
ok
Beldringevej
ok
Gaunøvej:
Beldringev. - Basnæsvej (syd)
ok
Basnæsvej
ok
Gaunøvej :
Basnæsv. - Borrebyvej (syd)
93
Gaunøvej :
Borrebyvej - Valløvej (syd)
182
Borrebyvej nord: Gaunøvej - Mullerupvej
380
Gaunøvej:
Spanagerv. - Vallløvej (nord)
217
Valløvej:
Gaunøvej - Brønshøjvej (syd)
281
Elmelundevej:
Valløvej - nr. 28
18
Valløvej:
Elmelundev - Broksøv. (nord)
100
Broksøvej
157
Valløvej:
Broksøvej - Lystrupvej (nord)
117
Lystrupvej
363
Bækkeskovvej (øst)
404
I alt pr. år til genopretning af fortove
0
0
0
0
0
0
498
0
655
0
275
0
0
480
0
0
404
0
0
0
0
Kørebaner
Valløvej: Brønshøjvej - Elmelundevej (syd)
ok
16
Beldringevej (øst)
ok
27
Basnæsvej (øst)
ok
34
Fuglsang Alle:
Brønshv. - Beld.vej (nord)
ok
18
Pladsen inkl. Sonnerupvej
+ del af Valløvej
108
Bækkeskovvej:
´Fuglsang A. - Stien (øst)
52
Valløvej:
Elmelundevej - Plads
62
Elmelundevej:
Valløvej - nr. 28 (vest)
3
Broksøvej:
Valløvej - 11 / 2-31
22
Lystrupvej:
Valløvej - 11 / 2-31
36
Borrebyvej nord:
Gaunøvej - Fuglsang A.
90
Mullerupvej:
Borrebyvej - nr. 3 / 4
23
Fuglsang Alle:
Beldringevej - nr. 107 (nord)
26
Fuglsang Alle:
nr.107 - nr. 115/116
90
Borrebyvej syd:
Fuglsang A. - Bellahøjv.
120
Stien / Bellahøjvej
10
Spanagervej:
Valløvej - Gaunøvej
90
Stien ved Brønshøjvej
7
Gaunøvej:
Brønshøjvej - Valløvej
107
Beldringevej (vest)
27
Basnæsvej (vest)
34
I alt pr. år til genopretning af kørebaner
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
123
0
0
359
0
0
265
95
0
0
Ialt pr. år
(kørebaner og fortov)
0
0
0
0
0
0
498
0
655
160
275
123
0
480
359
0
404
265
95
0
0
Forudsætninger : I gennemsnit disponeres 250.000 kr. til vej/fortov vedligeholdelse og genopretning pr. år. De angivne prisoverslag er i år 2004 priser. (2000-priser + 30 %)

.

Sidst ændret: 08. juni 2011