Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby

Servicefunktioner og oplysninger

Forsiden Bestyrelsen Love og servitutter Generalforsamling Vejplanen Service Nyhedsbrev Historie Genveje

Servicefunktioner

Vigtigt at vide: bestyrelsens information om Vigtigt at vide som medlem af Brønshøjgaards Haveby

Rotter: Ved observation af rotter skal du kontakte kommunen. Anmeldelse kan ske online her: https://www.kk.dk/rotter.

Lugt-, røg-, støv- eller støjgener: fra virksomheder og byggearbejder: https://www.kk.dk/støj.

Biler i tomgang og støj fra privatfester: politiet, telefon 114.

Affald:se afhentningsdatoer for haveaffald, storskrald, pap, papir, plast/metal, bioaffald og farligt affald på din adresse her: https://nemaffaldsservice.kk.dk/. Her kan du også klage over manglende tømning

Afbrænding af affald er ikke tilladt - heller ikke afbrænding af haveaffald.

Genbrugspladser: Du kan aflevere kildesorteret affald på Amager Ressourcecenters genbrugspladser ved bl.a. Bispeengbuen se https://www.a-r-c.dk/privat/genbrugsplads/find-genbrugsplads og på Vestforbrændingens genbrugspladser på Marielundvej i Herlev og på Dynamovej i Søborg se https://www.vestfor.dk/genbrugsstationer/se-genbrugsstationer

Senest ændret: 6. april 2021