Foreningens generalforsamling holdes torsdag den 25. april

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 25. april 2024 kl. 19 i den store sal på Pilegården. Indkaldelsen kan downloades her.


Nyt om klimavejsprojektet

Projektets første del er blevet et par måneder forsinket på grund af vejret og forventes nu at være færdig i februar 2024. Du kan læse seneste informationsbrev fra PKP Regnvandsteknik her eller under fanen "Nyhedsbreve", hvor også tidligere nyhedsbreve ligger.


Detailprojekteringen af ombygningen af Borrebyvej udestår fortsat, idet kommunen endnu ikke er færdig med sin masterplan for regnvandsafledningen. 


Vil du vide mere om projektet, kan du læse referatet af orienteringsmødet i oktober 2022 med beskrivelsen af de grønne vejbede og se kortet over placeringen af regnvandsbedene i foreningen.


Forkert tekst på kontingentopkrævningen for 2023

Ved opkrævningen af medlemskontingentet for kalenderåret 2023 har der desværre indsneget sig en meget uheldig fejl i selve teksten på opkrævningen. Det fremgår nemlig, at betalingen vedrører restance for 2022, at det er 2. rykker, samt at det næste skridt er inkasso. Denne tekst er IKKE korrekt, og vi beklager fejlen, som skyldes,at Nets-systemet senest blev anvendt til at udsende rykkere til medlemmer med restancer fra 2022. Desværre var teksten ikke blevet slettet i systemet, og blev derfor fejlagtigt anvendt på kontingentopkrævningen for 2023.


Opkrævningen dækker retteligt kontingentet til grundejerforeningen for perioden 1/1 - 31/12 2023.


Generalforsamling 2023

Den ordinære generalforsamling 2023 blev holdt den 24. april 2023. Indkaldelsen med beretning, regnskab og budget kan downloades her. Referatet finder du her.


Kort om foreningen

Foreningen varetager medlemmernes fælles interesser, herunder vedligeholdelsen af veje og fortove, som er den væsentligste post på foreningens budget. De enkelte grundejere skal selv renholde fortov og vej for affald, ukrudt, sne og is.


Foreningen har ejendomsretten til veje og fortove ind til skel, og har dispositionsretten over arealerne. Grundejere i foreningens område har i henhold til servitutterne på ejendommene pligt til at være medlem af grundejerforeningen.


Byggeri og bygningsforandringer

På parcellerne i foreningens område er der tinglyst en servitut, hvorefter grundejerne forud for bygningsforandringer bl.a. skal sikre sig approbation (godkendelse) fra grundejerforeningen.


Grundejerforeningen lægger vægt på, at naboerne bliver orienteret og får mulighed for at udtale sig, inden byggeriet går i gang. Læs her om, hvordan du søger om godkendelse af byggeri og bygningsforandringer.


Foreningens medlemmer

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby omfatter 246 ejendomme på følgende veje og vejstrækninger: Basnæsvej, Beldringevej, Bellahøjvej 172-184, Borrebyvej, Broksøvej 1-7 og 4, Brønshøjvej 18-64, Bækkeskovvej 4-34, Elmelundevej 28, Fuglsang Alle 90-116 og 107-115, Gaunøvej 26-42 og 23-45, Lystrupvej 1-13 og 4-12, Mullerupvej 2-4B og 3A-B, Spanagervej, Valløvej 10-14 og 3-25B. Ejendommene på Bellahøjvej har postnummer 2720 Vanløse, mens resten af ejendommene i foreningen har postnummer 2700 Brønshøj.


Til top