Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby

CVR 34014884

Basnæsvej, Beldringevej, Bellahøjvej 172-184, Borrebyvej, Broksøvej 1-7 og 4, Brønshøjvej 18-64, Bækkeskovvej 4-34, Elmelundevej 28, Fuglsang Alle 90-116 og 107-115, Gaunøvej 26-42 og 23-45,
Lystrupvej 1-13 og 4-12, Mullerupvej 2-4B og 3A-B, Spanagervej, Valløvej 10-14 og 3-25B

Forsiden Bestyrelsen Love og servitutter Generalforsamling Vejplanen Service Nyhedsbrev Historie Genveje

Foreningens formål

Foreningen blev stiftet i 1917 i forbindelse med udstykningen af området og omfatter 246 medlemmer.

Foreningen varetager grundejernes fælles interesser, og det er således foreningen der blandt andet står for vedligeholdelse af veje, fortove og andre fællesarealer, som er den væsentligste post på foreningens budget.

Foreningen ejer veje og fortove, indtil skelkanten. Det er således også foreningen der har disposionsretten over arealerne.

Alle grundejere er i henhold til servitutterne pligtige til at være medlem.

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling skal i følge vedtægterne afholdes inden udgangen af april.

Du kan finde materialet fra tidligere generalforsamlinger herher.

Husk at forslag til vedtagelse på de ordinære generalforsamlinger må – for at blive behandlede – være indgivet til bestyrelsen senest hvert års 15. marts.

Klimaveje

På ekstraordinær genneralforsamling i 2017, blev det vedtaget at foreningensveje bliver til klimaveje - veje med lokalnedsivning af regnvand.
Se detaljer her

Skybrudsveje

Borrebyvej er godkendt af forsyningssekretariatet som skybrudsvej. Bestyrelsen arbejder med at få et konkret forslag, som kan præsenteres på en generalforsamling.

Bygningsforandring mv.

På parcellerne i foreningens område, er der lyst servitut, hvorefter grundejer forud for bygningsforandring mv. bl.a. skal sikre approbation (godkendelse) fra grundejerforeningen.

Se detaljer her:

Bestyrelsen foreslår følgende proces:

  • Orienter berørte naboer, forud for din ansøgning
  • Orienter bestyrelsen om planerne, ved at sende mail til byggeudvalg@bghaveby (tilføj ".dk")
  • Afvent feedback fra naboer og byggeudvalg
  • Ansøg om eventuel byggetilladelse hos kommunen.
  • Ansøg om godkendelse hos grundejerforeningen
  • Afvent godkendelse fra grundejerforeningen og eventuel byggetilladelse. Når disse foreligger kan byggeri startes.

Bolius har skrevet om hvordan en byggesag kan udvikle sig:

Når naboens byggeri bliver et mareridt

Snerydning:

Det påhviler den enkelte grundejer at renholdholde "sit" fortov og vej, herunder også for sne og is. Detaljeret beskrivelse af kravet kan f.eks. ses på Københavns kommunes hjemmeside, her

Foreningen har tidligere haft en aftale med Snevagten Aps om snerydning af vores veje.

Entreprenøren har opsagt denne aftale, hvorfor den enkelt grundejer skal foretage snerydning mv. af egen matrikkel

Specielt er det ganske nødvendigt at der ryddes ved fortovenes forlængelse over vejen.

Hvis vejene ikke ryddes, kan der opstå problemer med f.eks. afhentning af dagrenovationen.

Gennemføres tømningen ikke, kan årsagen ses her på København kommunes hjemmeside.

Vedrørende parkering:

Det henstilles at grundejerne parkerer deres biler på egen grund af hensyn til fremkommelighed for redningkøretøjer

Husk også, at parkering på fortovet ødelægger fortovsbelægningen og ydermere er forbudt i Københavns Kommune.

Grundejerforeningens håndtering af persondata

Senest ændret: 24. november 2021