Nyt om klimavejsprojektet


Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, har der været ændringer og justeringer af de grønne veje - klimavejene -  i forhold til den tidligere placering jf. skitseplan vedtaget på generalforsamlingen i august 2017. De 70 grundejere, der er berørt af ændringer eller justeringer, har i weekenden den 11.-12. juni 2022 modtaget et partshøringsbrev i deres postkasse fra PKP Regnvandsteknik ApS.


Bestyrelsen og PKP Regnvandsteknik afholder et orienteringsmøde om projektets første del - der omfatter alle vejene i foreningen med undtagelse af Borrebyvej - torsdag den 6. oktober 2022 kl. 19 i Kulturstationen på Vanløse Torv.


Vi har under nyhedsbreve lagt en orientering om grønne veje/klimaveje udarbejdet af PKP Regnvandsteknik, dateret 13. juni 2022, og et opdateret kort over placeringen af regnvandsbedene i foreningen. Bemærk, at detailprojekteringen på Borrebyvej stadig udestår.


Om opkrævning af kontingent for 2022

Ved opkrævningen af kontingentet til grundejerforeningen for 2022 ved udgangen af maj måned blev der desværre påtrykt en forkert tekst på girokort og på betalingsserviceoversigten fra Nets. Det opkrævede beløb var IKKE en rykker for kontingentet fra 2021, men dækkede grundejerforeningskontingentet for kalenderåret 2022.


Foreningens medlemmer

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby omfatter 246 ejendomme på følgende veje og vejstrækninger: Basnæsvej, Beldringevej, Bellahøjvej 172-184, Borrebyvej, Broksøvej 1-7 og 4, Brønshøjvej 18-64, Bækkeskovvej 4-34, Elmelundevej 28, Fuglsang Alle 90-116 og 107-115, Gaunøvej 26-42 og 23-45, Lystrupvej 1-13 og 4-12, Mullerupvej 2-4B og 3A-B, Spanagervej, Valløvej 10-14 og 3-25B.


Ejendommene på Bellahøjvej har postnummer 2720 Vanløse, mens resten af ejendommene i foreningen har postnummer 2700 Brønshøj.


Byggeri og bygningsforandringer

På parcellerne i foreningens område er der tinglyst en servitut, hvorefter grundejerne forud for bygningsforandringer bl.a. skal sikre sig approbation (godkendelse) fra grundejerforeningen.


Grundejerforeningen lægger vægt på, at naboerne bliver orienteret og får mulighed for at udtale sig, inden byggeriet går i gang. Læs her om, hvordan du søger om godkendelse af byggeri og bygningsforandringer.


Om foreningen

Foreningen varetager medlemmernes fælles interesser, herunder vedligeholdelsen af veje og fortove, som er den væsentligste post på foreningens budget. De enkelte grundejere skal selv renholde fortov og vej for affald, ukrudt, sne og is


Foreningen har ejendomsretten til veje og fortove ind til skel, og har dispositionsretten over arealerne. Grundejere i foreningens område har i henhold til servitutterne på ejendommene pligt til at være medlem af grundejerforeningen.


Til top